Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 25 april, 2016

”Marginella förändringar är inte tillräckligt”

Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, skriver om förhandlingsledaren Claes Stråths utmaning att tillsammans med hyresmarknadens parter komma överens om åtgärder för att reformera hyressystemet. Utlåtandet ska presenteras om drygt två veckor. Här berättar Reinhold Lennebo om Fastighetsägarnas förslag.

När du läser detta har regeringens förhandlingsledare Claes Stråth drygt fjorton dagar kvar på sitt uppdrag att samla hyresmarknadens parter för att gemensamt komma överens om åtgärder för att reformera hyressättningssystemet. Med tanke på att han fick uppdraget så sent som den 17 mars är det naturligtvis en enorm utmaning att på så kort tid komma med verkningsfulla förslag.

[ Annons ]

Tidsbegränsningen ställer också stora krav på oss parter att lämna invanda tankemönster och våga tänka nytt när det är uppenbart att gårdagens lösningar inte längre fungerar.

För Fastighetsägarna räcker det därför inte att göra kosmetiska justeringar i dagens system. Det kommer inte att leda till ett ökat bostadsbyggande, större rörlighet och ett bättre utnyttjande av befintliga bostäder – det vill säga den utveckling som de pågående bostadssamtalen mellan regering och opposition syftar till.

Situationen på bostadsmarknaden har gått från allvarlig till krisartad, med en omfattande bostadsbrist, långa köer och en svarthandel med hyreskontrakt som utvecklats till en kriminell miljardindustri. För att lösa problemen krävs både mod och en vilja att diskutera även de svåra frågorna. Det är ett politiskt ansvar och inget som kan lämnas över till hyresmarknadens parter att lösa, även om vi naturligtvis gärna bidrar med konstruktiva förslag.

Våra förslag för att långsiktigt skapa en välfungerande hyresbostadsmarknad tar tydligt avstamp i de analyser och konkreta råd som riktats till regeringen från bland andra Boverket, Finanspolitiska rådet och regeringens långtidsutredning, men även internationella aktörer som oecd, eu-kommissionen och Internationella valutafonden. Slutsatsen är entydig, det svenska hyressättningssystemet behöver reformeras för att öka utbudet av bostäder.

Ett fortsatt starkt konsumentskydd är en grundbult i våra förslag.

Ett fortsatt starkt konsumentskydd är en grundbult i våra förslag. Däri ligger en viktig del i hyresrättens attraktivitet. Men det måste kombineras med större individuell valfrihet för hyresgäster och möjligheter för fastighetsägare att tillsammans med sina kunder utveckla hyresrätten som upplåtelseform. För det krävs långsiktiga och stabila villkor som ökar viljan att investera i nya hyreslägenheter och att utveckla det befintliga beståndet, men som också bidrar till ökad rörlighet så att bostäder utnyttjas bättre och efterfrågan ökar på nybyggda lägenheter.
Ett första steg mot en långsiktig reformering av hyresbostadsmarknaden är att, med ett fortsatt starkt konsumentskydd, införa en fri hyressättning vid nybyggnation. Det skulle ge möjlighet för bostadsföretag att utveckla hyreslägenheter direkt efter kundernas behov och önskemål, med en större säkerhet kring framtida intäkter än vad som erbjuds i dag.

Fler eller förlängda undantag från bruksvärdessystemet, som exempelvis ett utvidgat presumtionshyressystem, är fel väg att gå. Sådana bekräftar bara systemets brister och det är bättre att åtgärda problemens orsaker än dess symptom.

Hela branschen välkomnade regeringens initiativ med blocköverskridande bostadssamtal. De erbjuder ett unikt tillfälle att långsiktigt åtgärda ett antal strukturproblem på den svenska bostadsmarknaden och genom uppdraget till Claes Stråth har vi parter fått möjlighet att delta konstruktivt och därmed uppfylla en del av vårt ansvar. Det är en chans som inte får slarvas bort. Ett misslyckande kommer med ett högt pris för både nuvarande och kommande regeringar, men framför allt för alla dem som inte ges möjlighet att få tillgång till en bostad.

Reinhold Lennebo

vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]