Antalet resor via Arlanda väntas öka till 35 miljoner per år till år 2040. Därför planerar Swedavia nu satsningar på 13 miljarder kronor i utvecklingen av flygplatsen. Investeringarna ska öka flygplatsens kapacitiet, effektivitet och upplevelse för flygplatsens kunder.
Publicerat 16 januari, 2014

Mångmiljardsatsning på Arlanda flygplats

Antalet resor via Arlanda väntas öka till 35 miljoner per år till år 2040. Därför planerar Swedavia nu satsningar på 13 miljarder kronor i utvecklingen av flygplatsen. Investeringarna ska öka flygplatsens kapacitiet, effektivitet och upplevelse för flygplatsens kunder.

Swedavia har fastställt inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling för de kommande 30 åren. Den nya utvecklingsplanen innefattar investeringar på 13 miljarder kronor. Det första steget i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport togs i samband med invigningen av nya Terminal 2 under 2013. För att långsiktigt säkerställa Sveriges internationella tillgänglighet har Swedavia nu också fattat ett inriktningsbeslut avseende den fortsatta utvecklingen av flygplatsen, vilken kommer att ske i takt med trafiktillväxten vid flygplatsen. Idag reser nära 21 miljoner på årsbasis via flygplatsen och resenärstillväxten förväntas öka ytterligare. År 2040 beräknas antalet ha stigit till närmare 35 miljoner, vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt drygt 2 procent per år.

[ Annons ]

– Det här är ett mycket stort steg i utvecklingen av Airport City Stockholm. Vi räknar med att hela 50 000 arbetstillfällen kommer att finnas i flygplatsstaden år 2030. Det innebär att Airport City Stockholm kommer att bli ett av Sveriges viktigaste tillväxtområden. Den nya planen rymmer viktiga satsningar som skapar de rätta förutsättningarna för att göra flygplatsstaden attraktiv för både människor och företag, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm.

Den långsiktiga planen består av ett antal olika etapper, varav den första av dessa omfattar en tioårsperiod. I den nya utvecklingsplanen ingår bland annat en ny pir i Terminal 5, och utbyggnad av säkerhetskontrollen och ett antal kommersiella ytor i terminalen. Även terminalnära parkeringsplatser och ett helt nytt miljöanpassat driftområde planeras.

Utöver utvecklingen av flygplatsen kommer också Arlandas närmiljö att förändras. Bland annat ska en kontorsfastighet med 15 000 kvadratmeter yta, Sky City Office One, byggas nära själva flygplatsen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]