[ Annons ]

Publicerat 10 november, 2015

”Många upplever att de står ensamma att hantera svåra frågor”

Det finns en stor osäkerhet bland många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kring frågor som har samband med tiggeri och olovliga boplatser. Fastighetsägarna i Stockholm informerar om hur fastighetsägare kan agera och vart man kan vända sig för att få hjälp.

Drygt 40 personer, från bostadsrättsföreningar till större fastighetsbolag, deltog i Fastighetsägarna Stockholms frukostseminarium ”Tiggeri, olovliga bosättningar – Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter”.

[ Annons ]

Fastighetsägarna Stockholm har märkt att det finns en stor osäkerhet bland medlemmarna för hur de ska agera och vart de kan vända sig för att få hjälp. Många upplever att de står ensamma att hantera svåra frågor som har samband med tiggeri och olovliga boplatser, menar Marie Öhrström, Fastighetsägarna Stockholms chefsjurist.

– Detta är en fråga som berör många av våra medlemmar i deras verksamhet. Inte sällan vänder sig boende och lokalhyresgäster till fastighetsägaren med krav på att avlägsna personer som olovligen uppehåller sig i eller omkring fastigheten, säger Marie Öhrström.

Stefan Holmén och Peter Enell från Polisen svarade på frågor om vilka situationer polisen kan vara behjälplig. De berättade om hur de aktivt jobbar med tiggeri och olovliga boplatser i Stockholm stad och om de nya interna direktiv som nu tas fram för att stärka den nationella samordningen. Stefan Holmén och Peter Enell var tydliga med att olovliga boplatser på privat mark är brottsligt och att polisen har stöd av polislagen att ingripa.

Kronofogdemyndighetens nationella samordnare, Stefan Lind, talade om kronofogdens möjligheter att bistå vid avhysningar genom så kallad särskild handräckning. Den möjligheten försvåras dock när större grupper har olovligen bosatt sig på privat mark eftersom lagen kräver att samtliga personer ska vara identifierade genom exempelvis id- eller passnummer. Nu är en utredning tillsatt för att se över möjligheterna att få en bättre hantering av illegala bosättningar. Ett förslag kommer att presenteras i maj 2016.

– Vi hade ett liknande seminarium i våras och det blev mycket tydligt att såväl Polisen som Kronofogdemyndigheten idag har en högre prioritering av frågan och att de arbetar aktivt med att förbättra och samordna verksamheten som berör olovliga boplatser och tiggeri. Vi på Fastighetsägarna Stockholm välkomnar detta, säger Marie Öhrström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]