[ Annons ]

Enligt en undersökning som elskling.se genomfört är 78 procent av hushållen är positiva till timmätning av elförbrukning. Det huvudsakliga argumentet som lyfts fram för timmätning är att det medför en ökad förståelse för hushållets elkonsumtion.
Publicerat 27 september, 2011

Många positiva till timmätning

Enligt en undersökning som elskling.se genomfört är 78 procent av hushållen är positiva till timmätning av elförbrukning. Det huvudsakliga argumentet som lyfts fram för timmätning är att det medför en ökad förståelse för hushållets elkonsumtion.

I våras presenterade näringsminister Maud Olofsson ett förslag om att införa timmätning för samtliga hushåll. För de flesta hushållen sker idag en månatlig avläsning av elmätaren. Förslaget ledde till en debatt där politiker och experter på området diskuterade konsekvenserna av förslaget.

[ Annons ]

– Samtliga hushåll kommer att påverkas om förslaget går igenom. Då elskling.se är en konsumentnära tjänst blev vi nyfikna på att fråga konsumenterna om deras åsikt kring möjligheten att få ta del av sin elförbrukning i realtid, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Av de 2 759 personer som deltog i undersökning svarade 78 procent att de är positiva till förslaget. Sammanfattningsvis svarar de flesta att förändringen skulle underlätta förståelsen av den egna elkonsumtionen i hushållet

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]