Att förlora fotografier och minnesföremål skrämmer oss mest. Foto: Shutterstock
Publicerat 16 augusti, 2017

Många onödigt oroliga på semestern

Oro att drabbas av inbrott och brand under sommarsemestern är ofta obefogad. I alla fall rent statistiskt. Trygg-Hansa har undersökt vad som oroar oss mest.

Sju av tio av de som någon gång oroat sig för att något ska hända deras hem är som mest oroliga under semestern. Detta enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Trygg-Hansa.

[ Annons ]

Bland de som någon gång känt sig orolig för att något ska hända sin bostad, är 48 procent oroliga för inbrott och 39 procent för brand. Av de 1069 tillfrågade var 46 procent mest oroliga för att bli av med eller förlora fotografier och minnesföremål

Men det är egentligen en, rent statistiskt, obefogad oro.

– Det är tydligt att det skiljer sig mellan vad många oroar sig för och vad skadestatistiken faktiskt visar. Folk är generellt oroliga för sina hem när de åker på sommarsemester men det är i mångt och mycket en obefogad oro. Det är faktiskt vanligare att något händer på själva resan, säger Håkan Franzèn, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansas skadestatistik visar att det till skillnad från brand och inbrott var drulleskador som stod för den största andelen anmälda skadeärenden. Och även om det är bränder som oroar oss mest så är det visar statistiken att vattenskador är fyra gånger så vanligt jämfört med brand. Men det är endast fem procent som oroar sig för vattenskador.

Inte heller är det på sommaren vi borde oroa oss som mest.

– Vi kan se en period på året då inbrotten ökar och det är oktober – december. Inbrotten ökar också något under sportlovet. Att inbrotten ökar under dessa perioder beror på att tjuvarna kan göra inbrott i skydd av mörkret, säger Håkan Franzèn.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]