Reformera hyresmarknaden på många fronter, men med små steg. Det föreslår den statliga Långtidsutredningen som på tisdagen presenterades för regeringen.
Publicerat 26 maj, 2015

"Många men små reformer är bäst för bostadsmarknaden"

Reformera hyresmarknaden på många fronter, men med små steg. Det föreslår den statliga Långtidsutredningen som på tisdagen presenterades för regeringen.

På tisdagen presenterades den statliga så kallade Långtidsutredningen för regeringen, och i år låg fokus på att betona bostadsmarknadens betydelse för Sveriges framtida ekonomiska utveckling.

[ Annons ]

I DN Debatt skriver tre artikelförfattare som ingår i utredningen om sitt förslag att reformera hyresmarknaden med små steg, bland annat genom att försiktigt banta ner ränteavdragen över tid, och att resonera på motsvarande sätt när det kommer till amorteringskrav.

”Att sänka ränteavdragen från 30 till säg 27 procent är ju inte något som många hushåll känner av med dagens låga räntekrav. Efter något år kan man göra en ny bedömning och kanske sänka några procentenheter till”, skriver artikelförfattarna.

Fastighetsägarna Sverige kallar utredningens förslag för ”välbalanserade” och är övertygade om att förslagen erbjuder både regeringen och oppositionen en möjlighet att samlas kring en reformväg som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad.

– Det är bra att regeringens Långtidsutredning lämnar klara besked om vilka reformer som krävs. Vi måste se verkligheten som den är och den omfattande bostadsbristen är ett tydligt tecken på att hyresmarknaden inte fungerar, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

För att få fart på bostadsbyggandet föreslår utredarna tänkbara metoder för att sätta press på kommunerna att planlägga mer mark. Kraven på de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen bör skärpas, och i de fall kommuner inte kan redovisa hur de tänker planlägga mark för bostäder till olika inkomstgrupper bör staten kunna ta över den uppgiften genom så kallat planföreläggande.

En viss sänkning av reavinstskatten tror utredarna kan få fart på rörligheten på bostadsmarknaden. Skattebortfallet skulle kunna kompenseras med en något högre fastighetsbeskattning.

Artikelförfattarna Monika Hjeds Löfmark, Hans Lind och Per-Anders Bergendahl poängterar att många olika reformer måste utforskas, men i små steg för att inte äventyra landets ekonomiska utveckling i allmänhet eller hushållens ekonomi i synnerhet.

”Sammanfattningsvis förespråkar vi alltså en mer experimentell strategi där olika åtgärder testas i mindre skala. Detta är både ett sätt att få saker att hända och ett sätt att öka våra kunskaper om hur sambanden ser ut. Med många små steg som alla drar åt samma håll kan vi få en bostadsmarknad som i högre grad stöder den ekonomiska utvecklingen utan att hota hushållens välfärd.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]