[ Annons ]

Patrik Ekman företräder ett flertal fastighetsägare som fortfarande väntar på besked.
Publicerat 23 november, 2020

Många har ännu inte fått det utlovade stödet

Det har gått fem månader sedan hyresrabattstödet trädde i kraft. Fortfarande har många fastighetsbolag ännu inte fått sin ansökan behandlad.

Ansökningstiden för hyresstöd tog slut den sista augusti. Uppskattningsvis handlar det om 1,5 miljarder som ska betalas ut i statligt hyresstöd. Som stödet utformats tillkommer lika mycket i stöd från fastighetsägare till hyresgäster i utsatta branscher under pandemin. Det handlar alltså om en ansenlig summa pengar.

– Krishjälp måste ju komma i kristid och inte fem månader efter. Annars är det ingen krishjälp.

[ Annons ]

Patrik Ekman

– Det är otroligt tråkigt att det som skulle vara en hjälp mer har stjälpt. De fastighetsägare som drabbas av det här strulet blir mindre benägna att hjälpa sin hyresgäst igen. Såklart ska man hjälpa till. Men att man får vänta i fem månader på att får den del av hyran som staten lovat att stå för är inte okej. Då blir det ju staten som lever på fastighetsägarnas kassaflöde, säger Patrik Ekman.

Lika irriterad är han på den dåliga informationen.

– I början av oktober hade vi inte ens fått ett mejl med information om hur ärendena fortskrider.

Vasvija Licina-Medic är handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och samordnar lokalhyresstödet.

– Vi jobbar på så gått det går. Det har kommit många ansökningar och en del är bristfälliga och måste kompletteras. Och i många fall får vi inte kompletteringarna i tillräcklig tid. Men målet är att alla ska ha fått besked innan årsskiftet, säger Vasvija Licina-Medic.

I förra veckan skickade Fastighetsägarna ett formellt brev till regeringen för att påtala att handläggningen måste påskyndas. Man menar att det inte är acceptabelt att fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar, som lämnade hyresrabatter under april-juni 2020 fortfarande ska behöva ligga ute med betydande belopp.

– Tyvärr kan vi idag, nästan fem månader efter att hyresrabattstödet trädde i kraft, konstatera att ett stort antal hyresvärdar ännu inte fått del av det statliga hyresrabattstödet. För ett stort antal fastighetsföretag handlar det om mycket stora summor, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Han menar att regeringen nu skyndsamt måste se till att länsstyrelserna har resurser att handlägga hyresrabattstödet på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]