Lina Lundström, Jenny Lundström och Hans Lundström berättade om svårigheterna att göra ett ägarskifte i ett tidigare reportage. Foto: Susanne Lindholm
Publicerat 22 november, 2017

Många företagsledare nära pensionsåldern

En stor del av Sveriges företagsledare närmar sig pensionsåldern. I fastighetsbranschen är nästan en fjärdedel redan 65 år eller äldre. Detta enligt en rapport från Företagarna.

I intresseorganisationen Företagarnas nya rapport ”Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?” redovisas åldersstrukturen bland företagare i 278 000 svenska aktiebolag. Nära fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre, och cirka en sjättedel av företagsledarna är 65 år eller äldre.

[ Annons ]

Fastigheter är en av de branscher med högst andel företagsledare som är 65 år eller äldre. Fastighetsbranschen med sina 23 procent toppas endast av företagsledarna inom mineralutvinningsindustrin och energisektorn där hela 29 procent av företagsledarna är 65 år eller över.

–  Med en åldrande företagarbefolkning riskerar vi i värsta fall att se en utbredd företagsdöd i många kommuner. Ägarskifte är en fråga som berör tusentals företag med hundratusentals anställda, och att de underlättas kommer vara avgörande för många företags fortlevnad, säger Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén.

I mer än vart sjätte företag räknar man med att ett ägarskifte är troligt inom fem år, och mer än vart fjärde inom tio år. Men enligt rapporten kommer det att vara en segdragen och svår process. Företagarna varnar för att det i värsta fall kan innebära att företaget läggs ner. Det kan vara svårt att hitta någon som vill ta över. Och lyckas det återstår krångligheter i skattesystemet.

– I dag är det exempelvis skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till en närstående jämfört med att sälja till en extern aktör. Det är ett problem eftersom många småföretagare ser familjemedlemmar som det naturliga valet för ägarskifte. Ett annat problem är kraven på att den tidigare ägaren inte får vara verksam i företaget. Det kan försvåra överlåtelse av kunder, processer och rutiner, fortsätter Patrick Krassén.

Att ta över bolag kan inte minst vara en krävande mental process. När Fastighetstidningen förra hösten skrev om att göra ett generationsskifte berättade Lina Lundström om att ta över Bodens näst största privata bostadsbolag, Lundströms Fastigheter, från sin pappa Hans Lundström

– Det kom ganska plötsligt när pappa sa att han började bli less, att nu räcker det. Därför tog det tid för oss att tänka på saken eftersom vi var tvungna att fråga oss själva om vi var intresserade eller inte. Vi hade andra karriärer som vi i så fall skulle tvingas att ge upp, berättar Lina Lundström.

Reportaget ” Att släppa livsverket” kan du läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]