Publicerat 8 februari, 2017

Många byggarbetsplatser saknar personalliggare

Enligt Skatteverkets kontroller är det många byggbolag och kommuner som inte följer reglerna om personalliggare på byggarbetsplatser. Slarv, menar Skatteverket. Men Fastighetsägarnas Rikard Silverfur tror istället att det beror på okunskap.

– Vi konstaterar att det inte finns rutiner för en fungerande personalliggare på väldigt många byggarbetsplatser. Men viljan att göra rätt inom branschen är ändå stor, säger Conny Svensson, nationell samordnare för kontanthandel på Skatteverket, i en kommentar.

[ Annons ]

Det är drygt ett år sedan lagen om personalliggare på byggarbetsplatser infördes. Frågorna var till en början många och både Fastighetsägarna och Skatteverket fick flera samtal om vad de nya reglerna egentligen skulle innebära. Skatteverket valde att inledningsvis hålla en mjuk linje och några sanktionsavgifter gavs inte ut under det första halvåret.

Under 2016 genomfördes drygt 12 000 kontroller av byggarbetsplatser runt om i Sverige. Resultatet visar att flera byggföretag och kommuner inte följer lagstiftningen. Nu läggs därför mer resurser på ökade kontroller.

Fastighetsägarnas näringspolitiske expert, Rikard Silverfur, tror inte att avsaknaden av elektroniska personalliggare beror på slarv – utan okunskap.

– Jag tror att ett stort problem är att man helt enkelt inte känner till reglerna, säger Rikard Silverfur och understryker att det är en viktig fråga även för fastighetsägare att känna till.

Okunskapen tror han beror på att Skatteverket valt en annan väg än vad som kanske uppfattas som naturlig.

– Personalliggare för byggarbeten är det enda område som också lägger ett delansvar på kunden. Så är det inte för till exempel frisörer som också har krav på personalliggare. Där behöver inte du som kund anmäla till Skatteverket när du går och klipper dig. För byggarbeten läggs delansvar på kunden, vilket många inte har insett.

Under 2016 utfärdade Skatteverket sanktionsavgifter om totalt 7,3 miljoner kronor.

– Det är förhållandevis lågt och det skulle kunna ha varit betydligt högre med tanke på alla fel vi har sett. Vi kommer att göra återbesök och har felen inte rättats till då kommer vi att utfärda sanktionsavgifter, säger Conny Svensson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]