[ Annons ]

Publicerat 10 december, 2012

Man kan bygga den nya staden precis som man vill ha den

Göran Cars, professor i samhällsplanering KTH, är lyrisk över möjligheterna. – För första gången i Sveriges moderna historia finns möjligheten att bygga en ny attraktiv stadskärna som motsvarar dagens värderingar och kriterier. Chansen att få sätta sin prägel på en helt ny stad är unik. Inte konstigt att responsen var stor när arkitekttävlingen om den […]

Göran Cars, professor i samhällsplanering KTH, är lyrisk över möjligheterna.

[ Annons ]

– För första gången i Sveriges moderna historia finns möjligheten att bygga en ny attraktiv stadskärna som motsvarar dagens värderingar och kriterier.

Chansen att få sätta sin prägel på en helt ny stad är unik. Inte konstigt att responsen var stor när arkitekttävlingen om den nya stadskärnans utformning utlystes. I mars presenteras det vinnande bidraget.

Det är högt ställda förväntningar. I vision 2099 som antagits av kommunfullmäktige talas det om en högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt samhälle i arktisk miljö.

– Det finns en tydlig viljeinriktning från politiskt håll om att ligga i framkant beträffande energi och miljö. Det handlar om hela Kirunas infrastruktur, alltifrån värmetillförsel till resande, säger Christer Vinsa, projektledare för stadsomvandlingen.

Göran Cars är klar över vilka vetenskapliga grunder som bör ingå i det vinnande receptet.

– Man bör tänka i begreppen stråk och noder. Många verksamheter är idag så intimt förknippade med varandra och förstärker varandra om de placeras rätt. Dessutom är tiden när vi skulle kunna ta oss ända fram med bil förbi.

Ett viktigt mål är att hitta andra ben att stå på än enbart gruvnäringen. Grunden finns redan med rymdindustrin, men framförallt besöks-
näringen med ishotellet i Jukkasjärvi som galjonsfigur. Kiruna är ett av fem områden som valts ut av Tillväxtverket för att utvecklas till hållbara destinationer. Man hyser stora förhoppningar att kunna bygga upp shopping och olika typer av service i den nya stadskärnan.

 ___________________________________________________

”Vi trappar upp hyran i det nya området”

I bostadsområdet Ullspiran, som ägs av LKAB Fastigheter, har avvecklingen redan inletts.

– Allteftersom det har blivit tomt har vi fyllt på med tillfälligt boende för entreprenörer. Det är viktigt för att områden inte ska börja förslummas, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd på LKAB Fastigheter.

Nyproduktionen blir rejält dyrare för de hyresgäster som flyttar till de nya lägenheter som LKAB Fastigheter byggt. Lösningen är att erbjuda etappvis höjd hyra.

– Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om en subvention, utan just en trappning. Om vi skulle subventionera skulle det helt förstöra marknaden för privata fastighetsägare, säger Siv Aidanpää-Edlert.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]