[ Annons ]

Stadsdelsmammor ska göra Araby i Växjö till en tryggare stadsdel. Foto: Victoria Park
Publicerat 18 mars, 2021

Mammaprojekt ska ge ett tryggare Araby

Ett nytt projekt med ”stadsdelsmammor” ska hjälpa nyanlända i Växjö att komma in i det svenska samhället. Ökad trygghet och integration är målet.

I det nystartade projektet ”Mammor emellan”, som riktar sig mot kvinnor i stadsdelen Araby i Växjö, ska nyanlända kvinnor få kunskap om bland annat demokrati och hur det svenska samhället fungerar. Så kallade stadsdelsmammor har rekryterats och efter en tre månader lång utbildning ska de arbeta uppsökande med samhällsinformation, skapa nätverk, hänvisa frågor samt bistå med stöd och myndighetskontakter för kvinnor boende i stadsdelen Araby.

– Vi har följt resultatet från liknande insatser i andra städer runt om i Sverige och i Europa och är glada att äntligen kunna genomföra detta i Växjö. Det är en fantastisk satsning, som stärker kvinnor som utbildas till statsdelsmammor, samtidigt som det i längden bidrar till ökad trygghet, skapar nätverk och bidrar till en positiv utveckling i ett område som har socioekonomiska utmaningar, säger Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare för integrationsfrågor i Växjö kommun.

[ Annons ]

”Mammor emellan” är ett samverkansprojekt mellan Växjö kommun, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), Arabys Aktiva Familjer, Växjöbostäder AB, Victoria Park och Hyresgästföreningen Region Sydost.  

–  Det speciella i detta projekt är att vi fokuserar på kvinnor, som ofta är mest utsatta och kan ha problem med att komma in i samhället, och att många olika aktörer tillsammans jobbar för att minska segregationen och öka kvinnornas delaktighet i samhället, säger Therese Jaramillo.

Fastighetsbolaget Victoria Park, med 680 hyreslägenheter i området, ser positivt på satsningens möjligheter att lyfta miljön i Araby.

–  Projektet är viktigt för att skapa trygghet i området och för att ge kvinnor som saknar ett socialt nätverk tillgång till kontakter och samhällsinformation. Stadsdelsmammorna blir nyckelpersoner i Araby, där vi upplever att informationen inte alltid når hela vägen fram, säger Elna Omanovic, Victoria Parks områdeschef i Växjö.

De tolv stadsdelsmammorna kommer att kännas igen på sina gröna scarves. De ska vara synliga vid olika sociala mötesplatser i området och projektets informationsträffar. Särskilt stöd kommer att ges till föräldralediga och personer med små barn. För att lyckas i arbetet kommer stadsdelsmammorna gå en utbildning, som går ut på att stärka kvinnorna, utöka deras nätverk och ge ytterligare kunskap om bland annat demokrati, språkinlärning, jämställdhet, myndighetskontakt, att söka utbildning/arbete och information från bostadsbolag. Utbildningen avslutas med att gruppen formellt diplomeras som projektets Stadsdelsmammor.

Projektet finansieras av medel av Länsstyrelsen i Kronoberg och håller på till den 31 december 2021. Därefter är förhoppningen att projektmetoden ska göras permanent och spridas till andra stadsdelar inom Växjö kommun samt till övriga sju kommuner i Kronobergs län.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]