Carl-Lennart Lagerström, affärschef, Fastighetsägarna Syd. Foto: Charlotte Strömwall
Publicerat 27 september, 2016

Malmös hyresmodell gick bet i Växjö

Växjöbostäder och Fastighetsägarna Syd har tillsammans med Hyresgästföreningen arbetat för en ny hyressättningsmodell i Växjö. Samarbetet har nu havererat.

En hyressättningsmodell som tillämpas i Malmö och Helsingborg blir inte av i Växjö. Modellen, som tar större hänsyn till kostnader för renoveringar och standardhöjningar, har under ett och ett halvt år stötts och blötts av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Syd och Växjöbostäder AB. Syftet var att kopiera modellen även till Växjös bostadsmarknad.

[ Annons ]

Nu meddelar Fastighetsägarna Syd att de och Växjöbostäder valt att avsluta samarbetet.

– Den nya modellens hyror måste spegla hyresgästernas värderingar och täcka kostnader för renoveringar och standardhöjningar. Den senare delen har Hyresgästföreningen inte varit beredd att diskutera, säger Carl-Lennart Lagerström, affärschef, Fastighetsägarna Syd.

Björn Johansson, regionordförande på Hyresgästföreningen, bekräftar att man inte hans organisation inte velat diskutera avsteg från det nuvarande systemet, helt enkelt för att man är nöjda med det så som det fungerar idag;

– Grejen är att Fastighetsägarna inte vill ha ett bruksvärdessystem, de utgår bara ifrån sina kostnader. Men faktum är att bruksvärdessystemet är det system vi har, och det har funkat väldigt bra under 11 år. Vill man ändra på själva systemet så får man göra det någon annanstans, säger Björn Johansson.

I Malmö och även Helsingborg har hyresgästföreningarna i de båda städerna medverkat till en lösning och gjort en överenskommelse med fastighetsägarna. Hyresgästföreningen Sydost accepterar dock inte Helsingborgs och Malmös lösning. De föreslår istället att den befintliga modellen ska kompletteras med fler parametrar.

– Det är inte acceptabelt att säga nej till en lösning som samtliga parter är nöjda med i andra städer och samtidigt föreslå något som är precis tvärtemot vad regeringens utredare Claes Stråth föreslår i sin utredning kring systematisk hyressättning, nämligen att minska antalet parametrar, säger Maria Säterdal, vd Växjöbostäder.

Kommer ni att ta initiativ till att återuppta samtalen?

– Jag ser ingen möjlighet till det så länge Fastighetsägarna bara vill frångå bruksvärdessystemet, säger Björn Johansson.

– Om Hyresgästföreningen kan tänka sig en väl beprövad lösning som verkar positivt för hyresrättens förutsättningar när det gäller till exempel kostnader vid renoveringar är de välkomna att ta kontakt med oss igen, säger Maria Säterdal, vd Växjöbostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]