[ Annons ]

Stark utveckling inom detaljhandelsomsättning visar på ett starkare Malmö. Omsättningen inom detaljhandeln ökade med 4,6 procent i Malmö kommun under 2012, däremot minskade omsättningen i stadskärnan med 1 procent under samma period. Det visar Fastighetsägarna Syds rapport Cityklimatet.
Publicerat 23 oktober, 2013

Ändrad mix i City

Stark utveckling inom detaljhandelsomsättning visar på ett starkare Malmö. Omsättningen inom detaljhandeln ökade med 4,6 procent i Malmö kommun under 2012, däremot minskade omsättningen i stadskärnan med 1 procent under samma period. Det visar Fastighetsägarna Syds rapport Cityklimatet.

Detaljhandeln i Malmö ökar. Det visar Fastighetsägarna Syds rapport Cityklimatet. Rapporten belyser utvecklingen inom detaljhandeln samt hotell- och restaurangnäringen i Sydsveriges 13 största orter. Den visar att Malmö har en starkare detaljhandelsomsättning inom kommunen än i de flesta andra undersökta kommuner. Omsättningen inom detaljhandeln ökade med 4,6 procent i Malmö kommun under 2012, däremot minskade omsättningen i stadskärnan med 1 procent under samma period.

[ Annons ]

– Den positiva uppgången för handeln i kommunen kan förklaras med att Malmö har ett attraktivt utbud som lockar till sig köpkraft även från andra kommuner. Att centrumhandeln har tappat i omsättning kan delvis förklaras av omfattande ombyggnation av Triangeln och Caroli men också ökad konkurrens av exempelvis Emporia.

Rapporten visar också att detaljhandeln i flera undersökta stadskärnor fortsätter att minska i omsättning och tappar marknadsandelar till övrig handel både inom och utanför den egna kommunen. I Lund, Helsingborg och Växjö har stadskärnorna så stark konkurrens från de externa köpcentrumen Nova Lund, Väla och Grand Samarkand att sällanköpshandeln i city tappat omsättning under de fyra år som Cityklimatet spänner över.
– Men i dessa städer har ökande hotell, restaurang och caféverksamheter i stadskärnan helt kompenserat omsättningsbortfallet på sällanköpsvaror. Att café- och restaurangbranschen är ”vinnare” visar sig också i Karlskrona och Malmö där dessa verksamheter går starkt framåt. Det ska bli spännande att se de närmsta åren hur mixen i city utvecklas, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.

– Alla aktörer som har intressen i stadskärnan har olika påverkansmöjligheter och det gäller att vi alla tar ansvar för dessa fullt ut. Vi fastighetsägare kan till exempel påverka blandningen av butiker och erbjuda attraktiva lokaler till våra kunder. Kommunen kan påverka tillgängligheten till och i stadskärnan och handlarna öppettider och service. Det är viktigt att vi gör detta i dialog med varandra och att vi har en gemensam strategi för framtidens stadskärna så att den kan utvecklas i takt med nya trender, köp- och beteendemönster, säger Göran Höckert.

Det är andra året i rad som Fastighetsägarna Syd tar fram rapporten tillsammans med analysföretaget WSP. Nu har även andra regionföreningar också tagit fram Cityklimatet tillsammans med WSP.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]