Foto: Malmö stad.
Publicerat 26 augusti, 2016

Malmö stad skärper kraven på skolgårdar

Tidigare fanns ingen minimigräns för förskole- och grundskolgårdarnas storlek. Nu skärper Malmö kraven på hur stor uteytan ska vara. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt riktlinjerna som ska gälla vid nybyggnationer framöver.

För många barn är tiden på förskolegården eller skolgården deras enda utevistelse under vardagarna, vilka gör det extra viktigt att miljön är så inspirerande som möjligt.

[ Annons ]

Malmö stads riktlinjer om friytor är framtagna utifrån forskning, erfarenheter och gällande lagstiftning och ska vara ett stöd i arbetet med detaljplaner och bygglov.

– När staden växer och många ska samsas om utrymmet måste barnens rätt att ta plats värnas. Detta är en välkänd problematik i många täta storstäder och därför kan vi vara stolta i Malmö att vi nu säkrar både stora ytor och en lekvänlig vardagsmiljö för barnen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Ambitionen är 30 kvadratmeter friyta per barn, med en sammanhängande yta om minst 2 000 kvadratmeter. I tät stadsbebyggelse finns möjlighet att godkänna som minst 25 kvadratmeter per barn, men bara om förskolan ligger nära en park och om gården i övrigt håller hög kvalitet, vilket mäts med en så kallad lekvärdesfaktor.

För skolor gäller 15 kvadratmeter friyta per elev, med en möjlighet att godkänna ner till 12, med minst 3 000 kvadratmeter sammanhängande friyta. De nya riktlinjerna gäller både för privata och kommunala förskolor och skolor, oavsett om de är tillfälliga eller permanenta.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]