[ Annons ]

Tvärt emot alla prognoser och utvecklingen på byggsidan i Sverige generellt, ökade antalet byggstarter i Malmö under 2012. 1325 bostäder byggstartades i Malmö under året. Nästan 10 procent fler än året innan.
Publicerat 9 april, 2013

Malmö går mot strömmen – antalet byggstarter ökade 2012

Tvärt emot alla prognoser och utvecklingen på byggsidan i Sverige generellt, ökade antalet byggstarter i Malmö under 2012. 1325 bostäder byggstartades i Malmö under året. Nästan 10 procent fler än året innan.

I den årliga uppföljning och analys av bostadsförsörjningen som görs i Malmö stad konstateras att antalet byggstarter ökat 2012 jämfört med året innan.

[ Annons ]

– Det är mycket positivt att antalet byggstarter i Malmö ligger högre än förväntat, särskilt med tanke på det osäkra läget på bostadsmarknaden, säger stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson.

Av de byggstartade bostäderna är 59 procent hyresrätter, 32 procent bostadsrätter och 9 procent småhus. Byggandet av hyresrätter i Malmö ökar för tredje året i rad och ser ut att fortsätta öka. De större hyresrättsprojekten har under året framförallt påbörjats i Västra hamnen och i Hyllie, men det har även startas hyresrätter i fler delar av staden. MKB startade i slutet av året 170 bostäder i kvarteret Trevnaden i Sofielund. Ikano bostad byggstartade 142 hyresrätter i kvarteret Bågen i Kirseberg.

Även antalet färdigställda bostäder i Malmö har ökat. Totalt färdigställdes drygt 1360 nya bostäder, vilket är över 300 fler än det totala antalet för hela 2011. Av dessa är 46 procent bostadsrätter eller ägarlägenheter, 39 procent hyresrätter  och 15 procent småhus.

– Förhoppningsvis är detta ett break i bostadsproduktionen och då står vi redo att hänga på detta trendbrott. Vi har ett relativt stort upparbetat lager av detaljplaner. Under 2012 har vi detaljplaner med drygt 1700 bostäder som vunnit laga kraft. Och därtill 500 bostäder som inte byggstartats ännu trots beviljande bygglov. Därutöver har vi detaljplaner för ca 5000 bostäder som ligger i lager, säger Christer Larsson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]