Malmö har de mest gynnsamma förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretag, visar en undersökning som jämför fastighetsföretagarklimatet i Sveriges tre största städer.
Publicerat 14 maj, 2014

Malmö mest gynnsamt för fastighetsföretag

Malmö har de mest gynnsamma förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretag, visar en undersökning som jämför fastighetsföretagarklimatet i Sveriges tre största städer.

Undersökningen, som Fastighetsägarna låtit Demoskop genomföra, granskar bland annat hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

[ Annons ]

När mätningarna startade år 2009 var storstadsindex 100. Vid den senaste mätningen har det sjunkit till 89.
– Med tanke på den akuta bristen på bostäder i Sveriges storstäder är de låga värdena i plan- bygg och handläggningsfrågor alarmerande. I både Stockholm och Göteborg anser knappt en tredjedel av fastighetsföretagen att kommunens hantering av plan- och byggärenden fungerar smidigt. Motsvarande andel i Malmö är knappt hälften. Det är allvarligt eftersom det är just dessa frågor som ofta är avgörande för nyinvesteringar i bostäder och lokaler, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR.

Mest nöjda är fastighetsföretagen med de allmänna kommunikationerna, men kommunpolitikerna får underkänt i undersökningen oavsett partifärg. I Stockholm är missnöjet störst, där är bara 21 procent mycket eller ganska nöjda med kontakterna med politikerna. I Malmö är motsvarande siffra 27 och i Göteborg 22.
– Människor bor, arbetar och handlar i stor utsträckning i byggnader som ägs och förvaltas av privata eller kommunala hyresvärdar. Det gäller därför för branschen att ta sitt samhällsansvar, men också att samarbetet med kommunen fungerar. Därför ser vi med oro på den här utvecklingen, säger David Björnberg.

I tio av tolv frågor som fastighetsföretagen i Malmö mest positiva, i Göteborg är man något mindre positiv och Stockholm får sämst betyg i åtta av tolv frågor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]