[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 23 mars, 2021

Mallen kartlägger utsläpp

Om 24 år, alltså 2045, ska bygg- och anläggningssektorn ha netto nollutsläpp av växthusgaser. För att nå dit finns nu en vägledning med tillhörande verktyg för att underlätta för aktörer att kartlägga och beräkna sina utsläpp.

I dag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045 och det krävs alltså en relativt snabb och effektiv omställning hos alla som verkar inom samhällsbyggnadssektorn. Som ett första delmål ska aktörer inom sektorn senast 2022 ha kartlagt sina utsläpp och satt upp klimatmål. Över 140 företag och organisationer inom hela samhällsbyggnadssektorn ställer sig bakom målen.

Nu finns sedan i början av februari även en vägledning med tillhörande verktyg för att underlätta för aktörer att kartlägga och beräkna sina utsläpp. Vägledningen vänder sig till alla som arbetar i samhällsbyggnadssektorn och som ska börja mäta och följa upp sin klimat- och miljöpåverkan. I grova drag är det olika mallar som kan användas vid beställningar av bygge, vid renoveringar och i verksamheten i stort. Bland annat finns ett beräkningsverktyg för att lägga in uppgifter om använd energi samt antal tran-sporter, mängd inköpt material samt avfallshantering för det år som ska redovisas.

[ Annons ]

Med hjälp av omräkningsfaktorer får man sedan fram ett klimatavtryck mätt i koldioxidekvivalenter. Verktyget är främst tänkt att användas i redovisningssyfte, men kan också användas som ett grovt verktyg för att ta fram åtgärder med syfte att minska klimatpåverkan.

– Vi hoppas att vägledningen ska leda till att många företag inom hela samhällsbyggnadssektorn nu börjar mäta sina utsläpp, säger Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen.

Under våren kommer webinarier att arrangeras tillsammans med Fastighetsägarna för att informera om vägledningen och inspirera hela samhällsbyggnadssektorn till ett ökat engagemang för att nå Sveriges klimatmål. 

– För att såväl stora som små företag inom sektorn ska kunna kartlägga sina utsläpp och sätta upp klimatmål behövs ett enkelt och bra hjälpmedel. Därför är det glädjande att vi inom samarbetet för Färdplanen nu tagit fram denna vägledning med tillhörande beräkningsverktyg, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Organisationer som samarbetar kring implementering av färdplanen är:
• Byggföretagen
• Byggherrarna
• Byggmaterialindustrierna
• Fastighetsägarna
• Innovationsföretagen
• Installatörsföretagen
• Sveriges Allmännytta
• Trafikverket
Mer fakta om vägledningen finns att hitta hos Byggföretagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]