Publicerat 16 mars, 2021

Mälardalen Omsorgsfastigheter siktar på fastighetsbestånd på minst 5 miljarder inom tre år

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgsfastigheter, Mofast, publicerade på måndagskvällen en
uppdaterad strategi och finansiella mål samt förslag till justering av utdelningsmål. Besluten är
ett led i den strategiska inriktningen mot att bli ett renodlat fastighetsbolag.

Styrelsen för bolaget har också beslutat om ett antal fokusområden för Mofast, där beståndet inom tre år ska uppgå till minst 5 miljarder. Fastighetsbeståndet ska vara fokuserat på samhälls- och bostadsfastigheter.

Gällande finansiering ska den långsiktiga belåningsgraden inte överstiga 60 procent i relation lån till fastighetsvärde. På kostnadssidan har bolaget som mål att inom 12 månader sänka kostnaderna för central administration med 30 procent genom en översyn samt effektivisering av den dagliga verksamheten.

Vidare har styrelsen för Mofast instruerat nytillsatte vd på heltid Mathias Bjerkerlius att inleda en strategisk översikt av fastighetsportföljen, och driva Mofasts förändringsarbetet mot ett fastighetsbolag med fokus på långsiktigt värdeskapande. Möjliga investeringar i Mofasts befintliga fastighetsbestånd beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor, fördelat över en tvåårsperiod.

Styrelsen föreslår också att stämman fattar beslut om en justering av utdelningsmål för Mofast innebärande att dagens 7 kronor per år revideras till 4 kronor per år från och med 1 april 2021.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att utdelning ska ske halvårsvis från och med halvårsskiftet för att sänka Mofasts administrativa kostnader för genomförandet av utbetalning av utdelning.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]