Publicerat 31 augusti, 2021

Mälardalen Omsorgsfastigheter minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade hyresintäkter, nettoresultat och substansvärde.

Hyresintäkterna uppgick till 27,2 miljoner kronor (24,1), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 17,8 miljoner kronor (17,2), en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 3,9 miljoner kronor (6,9), en minskning med 43,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 89,2 miljoner kronor (23,5). Resultatet efter skatt blev 71,1 miljoner kronor (21,4). Orealiserade värdeförändringar ingår med 85,3 miljoner kronor (16,5).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 116,59 kronor (104,49).

"Under kvartalet har fastighetsvärdet i portföljen ökat med 98,1 miljoner kronor. Detta beror främst på den utveckling som sker i bolagets bostadsportfölj där fastighetsvärdet stiger tack vare dom värdeökande åtgärderna som utförs", skriver bolaget.

Mälardalen Omsorgsfastigheter arbetar intensivt med att refinansiera sin portfölj, en åtgärd som man har goda förhoppningar om att det kommer att leda till minskade finansieringskostnader. Fastighetsbolaget har också planer på att flytta från Spotlight till Nasdaq First North i det fjärde kvartalet.

Mälardalen Omsorgsfastigheter, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter27,224,112,9%
Driftöverskott17,817,23,5%
Förvaltningsresultat3,96,9-43,5%
Resultat före skatt89,223,5279,6%
Nettoresultat71,121,4232,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor116,59104,4911,6%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]