Publicerat 16 mars, 2021

Mälardalen Omsorgsfastigheter föreslår nyval av Jonas Blomquist som styrelseordförande

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgsfastigheter kallas till årsstämma den 29 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 4 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på 2 kronor per aktie.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Dan Törnsten och Dan Mangell föreslås till omval. Nyval föreslås av Eric Fischbein och Anders Ilstam som styrelseledamöter. Jonas Blomquist föreslås till nyval som styrelseordförande.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 7,5 miljoner och högst 30 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högt 20 procent.

Vidare föreslås stämman godkänna ett incitamentsprogram på 300 000 teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]