Publicerat 30 augusti, 2021

Mälardalen Omsorgsfastigheter föreslår namnbyte till Mofast

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter kallas till extra bolagsstämma den 28 september. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen, innebärande att bolagets företagsnamn ändras till Mofast.

Styrelsen vill också ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]