Publicerat 15 februari, 2021

Mälardalen Omsorgfastigheter tillsätter Mathias Bjerkelius som heltidsanställd vd

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheters styrelse har utsett Mathias Bjerkelius som heltidsanställd vd med tillträde den 1 mars. Han har de senaste tio åren varit vd för Celon som är största aktieägare i bolaget med 22 procent av aktierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mälardalen Omsorgfastigheter har sedan noteringen på Spotlight Stock Market drivits av en extern organisation under ledning av Mattias Bülow som frånträder sitt uppdrag som vd den 28 februari. Fastighetsvärdet har successivt ökats till 2 miljarder kronor inom segmentet samhällsfastigheter i Sverige. I och med tillsättandet av en vd på heltidsbasis ökar bolagets förutsättningar och möjligheter för vidare tillväxt, effektivisering av rutiner, översyn av kostnader och att på sikt bygga upp en egen förvaltningsorganisation.

Styrelsen och tillträdande vd kommer att uppdatera bolagets strategi och mål med avsikt att kommunicera dessa till marknaden i samband med kallelsen till årsstämman som planeras ägda rum den 29 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]