Publicerat 19 maj, 2020

Mälardalen Omsorgfastigheter redovisar positivt förvaltningsresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter redovisar ett positivt förvaltningsresultat under första kvartalet. Koncernen var vilande fram till fastigheterna förvärvades den 4 juni 2019

Mälardalen Omsorgfastigheters hyresintäkter uppgick till 13,8 miljoner kronor under första kvartalet.

Driftnettot uppgick till 11,8 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,3 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 9,5 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 6,2 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,05 kronor.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 104,26 kronor.

"Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning.
covid-19 har i skrivande stund endast haft en begränsad påverkan på bolaget primärt genom att en mindre andel (under 3 procent) av hyresvärdet inom beståndet fått en negativ påverkan på omsättning och betalningsförmåga", skriver bolagets vd Mattias Bülow i rapporten.

Mälardalen Omsorgfastigheter, MkrQ1-2020
Hyresintäkter13,8
Driftöverskott11,8
Förvaltningsresultat4,3
Resultat före skatt9,5
Nettoresultat6,2
Resultat per aktie, kronor1,05
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor104,26

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]