Publicerat 31 augusti, 2020

Mälardalen Omsorgfastigheter rapporterar substansvärde på 106,49 kronor per aktie

Mälardalen Omsorgsfastigheter rapporterar ett substansvärde på 106,49 kronor per aktie per sista juni. I slutet av mars var värdet 104,26 kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 24,1 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 17,2 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 23,5 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 21,4 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 62,5 miljoner kronor.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 106,49 kronor.

Jämförelsetal saknas avseende perioden april - juni 2019.

"Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning", säger bolagets vd Mattias Bülow i rapporten.

Mälardalen Omsorgfastigheter, MkrQ2-2020
Hyresintäkter24,1
Driftöverskott17,2
Förvaltningsresultat6,9
Resultat före skatt23,5
Nettoresultat21,4
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor106,49
Likvida medel62,5

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]