Publicerat 25 november, 2020

Mälardalen Omsorgfastigheter ökar förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 23,9 miljoner kronor (8,0), en ökning med 199 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 14,8 miljoner kronor (7,1), en ökning med 108,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 4,1 miljoner kronor (3,5), en ökning med 17,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 24,8 miljoner kronor (16,4). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 20,7 miljoner kronor (12,8).

Resultatet efter skatt blev 17,3 miljoner kronor (9,6), en ökning med 80,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,94 kronor (4,80), vilket innebär en minskning med 38,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 108,40 kronor (108,10) per den 30 september.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet bedrivs i oförändrad inriktning. Beståndet omfattar 75 734 kvadratmeter uthyrbara area fördelat på 67 fastigheter.

Segmentet samhällsfastigheter fortsätter stärkas under perioden med flera aktiva aktörer såsom SBB och Offentliga Hus vilket inneburit fortsatt sjunkande avkastningskrav vilket därmed påverkar bolagets tillgångar positivt över tid, skriver bolaget i delårsrapporten.

Mälardalen Omsorgfastigheter, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter23,98,0198,8%
Driftöverskott14,87,1108,5%
Förvaltningsresultat4,13,517,1%
Resultat före skatt24,816,451,2%
Nettoresultat17,39,680,2%
Resultat per aktie, kronor2,944,80-38,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor108,40108,100,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]