Publicerat 22 februari, 2021

Mälardalen Omsorgfastigheter ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 24,9 miljoner kronor (8,4), en ökning med 196,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 16,8 miljoner kronor (6,7), en ökning med 150,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2,9 miljoner kronor (1,6), en ökning med 81,3 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor (11,2), en minskning med 75,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,48 kronor (5,62), vilket innebär en minskning med 91,5 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 107,36 kronor (116,57).

"Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats enligt plan och bedrivs i beslutad inriktning och vi summerar ett intensivt kvartal för bolaget", säger vd Mattias Bülow i en kommentar.

Han tillägger.

"Bolagets resultat har under året utvecklats väl och har i och med förvärvet från Celon fått en ny
huvudägare med en vision om ett än mer aktivt bolag. Som en del i detta har styrelsen även utsett en ny, av bolaget heltidsanställd, vd i egenskap av Mathias Bjerkelius till vilken undertecknad med stort förtroende överlämnar bolagets ledning och styrning och med en förväntan om en fortsatt framgångsrik förvaltning och tillväxt för Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding."

Beskedet om vd-bytet offentliggjordes i förra veckan den 15 februari.

Mälardalen Omsorgfastigheter, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter24,98,4196,4%
Driftöverskott16,86,7150,7%
Förvaltningsresultat2,91,681,3%
Nettoresultat2,811,2-75,0%
Resultat per aktie, kronor0,485,62-91,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor107,36116,57-7,9%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]