Publicerat 27 november, 2020

Mälardalen Omsorgfastigheter kallas till extra stämma för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 16 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, riktad till Celon Förvaltning, motsvarande en emissionslikvid på högst 170 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]