Publicerat 18 december, 2020

Mälardalen Omsorgfastigheter ingår tilläggsavtal till avtal om förvärv från Celon

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter meddelade den 27 november att bolaget ingått ett överlåtelseavtal avseende förvärv av en fastighetsportfölj från Celon Förvaltning, vartefter bolaget kallade till extra bolagsstämma med förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission till säljaren, som en del av betalningen av köpeskillingen för aktierna enligt avtalet, enligt ett pressmeddelande.

Den extra bolagsstämman i bolaget den 16 december beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission under tiden fram till nästa årsstämma. Med anledning till den korta tiden mellan den extra bolagsstämman och den beräknade tillträdesdagen, idag den 18 december, har bolaget och säljaren denna dag ingått ett tilläggsavtal till avtalet.

Tilläggsavtalet innebär att tillträdet till aktierna enligt avtalet ska ske den dag som infaller två bankdagar efter det att bolaget erhållit lånefinansiering för förvärvet enligt avtalet på villkor godtagbara för bolaget, samt att finansieringsvillkoret för tillträde enligt avtalet ska vara uppfyllt senast den 15 februari 2021.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]