Publicerat 20 oktober, 2020

Mälardalen Omsorgfastigheter i avsiktsförklaring om förvärv av åtta fastigheter (Oms)

Fastighetsbolaget Mälardalen Omsorgfastigheter, Mofast, har ingått en avsiktsförklaring om ett förvärv av åtta fastigheter från Stockholmsbaserade Celon. Det rör sig framför allt om flerfamiljshus i Storstockholm.

"Om förvärvet genomförs kommer portföljen att bidra med starka kassaflöden, fortsatt tillväxt för Mofast och utökande av bolagets befintliga bostadsfastighetsportfölj. Förvärvspriset ska fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna som Parterna avser låta utföras", uppges det i ett pressmeddelande.

Fastigheternas totala årliga hyresintäkter är cirka 13,77 miljoner kronor.

Affären är tänkt att finansieras delvis genom bankfinansiering och dels genom egna aktier. Ett överlåtelseavtal väntas att ingås senast 30 november med tillträde senast 31 december i år.

För att undvika intressekonflikt har Eric Fishbein, även styrelseledamot i Celon, beslutat att avgå från Mofasts styrelse med omedelbar verkan. Han har inte närvarat vid eller deltagit i styrelsens överläggningar eller beslut om att ingå avsiktsförklaringen.

Dan Mangell föreslås, av aktieägare med 9 procent av aktierna och rösterna, att utses till ny styrelseledamot. Ett beslut om det väntas ske vid en extra bolagsstämma framöver.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]