Publicerat 26 augusti, 2021

Mälaråsen redovisar små förändringar i hyresintäkter och förvaltningsresultat i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Mälaråsen redovisar små förändringar i hyresintäkter och förvaltningsresultat i andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 15,1 miljoner kronor (15,0), en ökning med 0,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 15,0 miljoner kronor (14,9), en ökning med 0,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,2 miljoner kronor (11,3), en minskning med 0,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 34,0 miljoner kronor (-4,2). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 22,8 miljoner kronor (-15,5).

Resultatet efter skatt blev 28,4 miljoner kronor (-0,5). Resultat per aktie hamnade på 10,60 kronor (-0,20).

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, steg till 210,60 kronor per aktie (168,70) per den 30 juni.

- Mälaråsen är ett stabilt bolag som återigen levererar ett stabilt resultat. Under första halvåret
blev vårt förvaltningsresultatet 22,4 miljoner kronor, kommenterar vd Thomas Lindström i delårsrapporten.

- Hyresmarknaden har tagit fart och även om våra fastigheter är fullt uthyrda så tror vi mycket på
framtiden för vår typ av fastigheter som jag skulle vilja benämna "citynära logistik med showroom". Tillväxten i Sverige förväntas bli den högsta på flera år och bolagets NRV är nu drygt 210 kr per aktie, fortsätter Thomas Lindström.

Mälaråsen, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter15,115,00,7%
Driftöverskott15,014,90,7%
Förvaltningsresultat11,211,3-0,9%
Resultat före skatt34,0-4,2
Nettoresultat28,4-0,5
Resultat per aktie, kronor10,60-0,20
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor210,60168,7024,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]