Publicerat 19 maj, 2020

Mälaråsen redovisar oförändrat förvaltningsresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Mälaråsen redovisar ett oförändrat förvaltningsresultat under första kvartalet.

"Bolagets affärsverksamhet och resultat har under årets första kvartal utvecklas stabilt och som
förväntat", säger vd Robin Englén i en kommentar i rapporten.
Mälaråsens hyresintäkter uppgick till 15,0 miljoner kronor under första kvartalet (14,8), en ökning med 1,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,7 miljoner kronor (14,6), en ökning med 0,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,1 miljoner kronor (11,1) och därmed i samma nivå som föregående år.

Resultatet efter skatt blev 7,7 miljoner kronor (9,9), en minskning med 22,2 procent mot föregående år. Periodens resultat inkluderar en justering av skatten med 2,3 miljoner hänförlig till tidigare år

Resultat per aktie hamnade på 2,9 kronor (3,70), vilket innebär en minskning med 21,6 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 175,5 kronor (154,60).

"Med anledning av det rådande osäkra marknadsläget har bolagets enda hyresgäst Upplands Motor aviserat önskemål om hyreslättnader för årets andra och tredje kvartal för att säkerställa sin likviditet", uppger bolagets vd och tillägger: "Det har resulterat i att en överenskommelse har
nåtts om anstånd med halva bashyran för Q2 med återbetalning under 2021 samt månatliga
hyresbetalningar istället för kvartalsvisa resten av 2020. Detta för att underlätta hyresgästens
temporära likviditets och lönsamhetsproblem".

Vid utgången av kvartalet hade Mälaråsen 37,0 miljoner kronor i kassan. Styrelsen bedömer därför att överenskommelsen har en begränsad påverkan på bolaget.

Mälaråsen, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter15,014,81,4%
Driftöverskott14,714,60,7%
Förvaltningsresultat11,111,10,0%
Nettoresultat7,79,9-22,2%
Resultat per aktie, kronor2,93,70-21,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor175,5154,6013,5%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]