Publicerat 11 februari, 2021

Mälaråsen rapporterar lägre förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Mälaråsen redovisar lägre förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning.

Hyresintäkterna steg till 15,0 miljoner kronor (14,8), en ökning med 1,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 14,7 miljoner kronor (14,8), en minskning med 0,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 10,6 miljoner kronor (11,0), en minskning med 3,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 100,5 miljoner kronor (17,0). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 89,9 miljoner kronor (6,0).

Resultatet efter skatt blev 75,7 miljoner kronor (5,0), en ökning med 1 414 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 28,10 kronor (1,90), vilket innebär en ökning med 1 379 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 10 kronor per aktie (10).

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 203,80 kronor per aktie (171,40) vid årsskiftet.

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd", skriver Mälaråsen.

"Volvo Personvagnar AB har blivit ny hyresgäst i Mälaråsens samtliga tre fastigheter. Volvo har tagit över de befintliga hyresavtalen från Upplands Motor AB vilket innebär att Mälaråsens hyresintäkter blir oförändrade", skriver bolaget om väsentliga händelser efter periodens utgång.

Mälaråsen, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter15,014,81,4%
Driftöverskott14,714,8-0,7%
Förvaltningsresultat10,611,0-3,6%
Resultat före skatt100,517,0491,2%
Nettoresultat75,75,01 414,0%
Resultat per aktie, kronor28,101,901 378,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor203,80171,4018,9%
Utdelning per aktie, kronor10100,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]