Publicerat 26 november, 2020

Mälaråsen ökade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet, ingen resultatpåverkan från covid-19

Fastighetsbolaget Mälaråsen redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 15,0 miljoner kronor (14,8), en ökning med 1,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 15,0 miljoner kronor (14,6), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,1 miljoner kronor (11,0), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 11,1 miljoner kronor (11,0).

Resultatet efter skatt blev 10,0 miljoner kronor (11,0), en minskning med 9,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,70 kronor (4,10), vilket innebär en minskning med 9,8 procent mot föregående år.

Vd Robin Englén skriver i en kommentar att trots rådande världsläge, med en pågående pandemi, har bolagets affärsverksamhet och resultat utvecklats stabilt och enligt plan.

"Covid-19 pandemin har inte haft någon påverkan på Mälaråsens resultat under årets tre första kvartal", säger bolagschefen.

Mälaråsen, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter15,014,81,4%
Driftöverskott15,014,62,7%
Förvaltningsresultat11,111,00,9%
Resultat före skatt11,111,00,9%
Nettoresultat10,011,0-9,1%
Resultat per aktie, kronor3,704,10-9,8%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]