Publicerat 7 oktober, 2022

Mälaråsen kallar till extra stämma för att besluta om utdelning

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälaråsen kallas till extra bolagsstämma den 25 oktober. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 52 kronor per aktie. Aktien kommer handlas exklusive rätt till denna utdelning den 26 oktober.

Vidare föreslås att flytta tidigare den beslutade utdelningen på 2,50 kronor som har avstämningsdag den 30 december till ny avstämningsdag den 27 oktober. Det innebär att aktien kommer handlas exklusive rätt till även denna utdelning den 26 oktober.

Bakgrunden till utdelningarna är att bolaget har slutfört försäljningen av sin fastighetsportfölj till Nordisk Renting. Likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, ska därför delas ut till aktieägarna. Styrelsen har som målsättning ha skiftat ut större delen av likviden från avyttringen innan slutet av första halvåret 2023.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]