Publicerat 14 september, 2020

Mälaråsen kallar till extra stämma den 30 september för att besluta om utdelning

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälaråsen kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september i Stockholm.

Styrelsen beslutade den 27 mars 2020 att revidera dess tidigare förslag till årsstämman om en vinstutdelning om 10 kronor per aktie, på grund av den osäkerhet som skapats av covid-19-pandemin. Istället föreslogs en utdelning om 5 kronor per aktie. Årsstämman den 2 april 2020 beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens reviderade förslag, och utdelningen har betalats ut till aktieägarna.

Mot bakgrund av minskad osäkerhet, och med beaktande av att bolagets intjäningsförmåga under första halvåret 2020 varit fortsatt stabil, föreslår nu styrelsen att en extra utdelning ska utgå på 5 kronor per aktie, fördelat på två utbetalningar på vardera 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 2 oktober 2020 och 30 december 2020.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]