Publicerat 11 november, 2020

Mälaråsen kallar till extra stämma beslut om nyval till styrelsen och incitamentsprogram

Aktieägarna i fastighetsbolaget Mälaråsen kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november i Stockholm.

Aktieägare som representerar 33 procent av aktierna i Mälaråsen föreslår att Robin Englén ska väljas till ny styrelseledamot. Robin Englén har varit vd för Mälaråsen sedan den 29 augusti 2018 och kommer per den 1 december 2020 att efterträdas av Thomas Lindström.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på 150 000 teckningsoptioner för tillträdande vd Thomas Lindström.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]