Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 april, 2020

Mål för mångfald nås av HSB Göteborg

HSB Göteborg når mångfaldsmål på 30 procent. Efter flera års fokuserat arbete och genom konkreta mål vill man bättre kunna spegla mångfalden hos medlemmarna och i samhället.

Efter att ha utvärderat den egna organisationen och kooperationens medlemmar fann HSB Göteborg brister i representationen av samhällets olika grupper. För att öka mångfalden satte man in tidiga mångfaldsmål och flera insatser har sedan genomförts. HSB Göteborg har bland annat börjat kommunicera i andra kanaler, mot nya målgrupper och initierat nya samarbeten.

Som en del av arbetet har man också byggt bostadsrätter i nya områden och försökt bredda representation bland medarbetarna. Arbetet har nu gett resultat och HSB säger i ett uttalande att de vill fortsätta vara med och vidga perspektiven samt vara öppna för att det fortfarande kan finnas grupper som inte är representerade i lika stor utsträckning.

[ Annons ]

– Vi är stolta och glada över att vårt arbete har gett resultat! Vi måste alltid tänka på vilka vi finns till för. Vi vill vara en organisation dit alla känner sig välkomna! Att vi lyckats så bra med vårt mångfaldsarbete är ett bevis på att vi faktiskt kan modernisera oss, trots att vi snart fyller 100 år! Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka och nöjer oss där, tvärtom! Nu fortsätter vårt arbete för att finnas till för fler, säger Freja Bramsen, chef för hållbarhet och utveckling på HSB Göteborg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]