Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 4 mars, 2024

Makten över semestern

Våren är inte långt borta och det är dags för semesterförläggning. I slutet på mars är det bra att som arbetsgivare lägga ut sommarens semester, den så kallade huvudsemestern.

Vem bestämmer om det där med semester under sommaren egentligen? Kan arbetstagare kräva att få ut sin sommarsemester när det passar
arbetstagaren bäst? Eller kan arbetsgivaren besluta om annat?

Grundprincipen är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Det vill säga att arbetsgivaren bestämmer om sin verksamhet och arbetstagarna följer de beslut som arbetsgivaren fattar. Utifrån denna grundprincip kan det sedan finnas regler i till exempel lag, förordning och kollektivavtal som föreskriver undantag i olika avseenden.

[ Annons ]

Sådana undantag finns i semesterlagen. Där står det att arbetstagaren har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti, om inget annat har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det innebär inte för den skull att arbetstagaren har rätt att bestämma exakt när under perioden juni – augusti, som semestern ska förläggas. Arbetstagaren kan till exempel önska fyra veckors semester i juli, men arbetsgivaren beslutar att lägga ut fyra veckors semester i augusti, utan att för den skull bryta mot semesterlagen.

En arbetstagare kan även begära att få ta ut sparade semesterdagar i samband med huvudsemestern, förutsatt att det är minst fem sparade dagar som önskas förläggas ut. Så om arbetstagaren vid årets semesterförläggning säger att den vill ha ut fem sparade semesterdagar direkt efter eller direkt innan sina fyra veckors sommarsemester har den rätt till det.

Huvudsemester kan även förläggas till annan tid än sommaren om det finns särskilda skäl, men arbetsgivaren bör så långt som möjligt se till att alla arbetstagare tar ut minst fyra veckors semester under sommaren.

Förläggning av huvudsemester sker efter förhandling med den lokala fackklubben, eller om sådan inte finns, i samråd direkt med berörda arbetstagare.

Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläggas är det, som beskrivits tidigare, arbetsgivaren som bestämmer. Arbetsgivaren ska i så fall ge besked till arbetstagarna om semesterns förläggning senast två månader före ledigheternas början, vilket i sin tur innebär att arbetet med förläggningen av huvudsemestern bör var klar senast den 31 mars.

Nils Bergh,
Rådgivare/utvecklingschef, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]