Publicerat 6 april, 2021

Mäklarkåren tror på fortsatt stark efterfrågan på villor

Den svenska fastighetsmäklarkåren tror på en fortsatt stark efterfrågan på villor under det andra kvartalet. Det visar Mäklarsamfundets undersökning bland medlemmarna.

Totalt tror 65 procent av fastighetsmäklarna på stigande huspriser under april-juni och 74 procent tror på en ökad efterfrågan. Inom bostadsrättsmarknaden är motsvarande siffra 37 respektive 40 procent. Totalt skickas underlaget ut till 806 mäklare runt om i Sverige.

Försäljningarna väntas gå snabbt. Totalt 21 procent av de svarande uppger att ett småhus säljs inom en vecka från första visning. En klar majoritet, 65 procent, menar däremot att det oftast tar mellan 2-4 veckor.

"Vaccinationerna börjar visserligen ta fart men stora grupper arbetar fortfarande hemma och räknar med att kunna göra det i någon utsträckning även efter pandemin. Detta, i kombination med kraftig stimulanspolitik och förväntningar om låga räntor under en lång tid framöver fortsätter att ge bränsle åt bostadsmarknaden och då framför allt villor och större bostadsrätter", säger Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]