Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.
Publicerat 10 november, 2017

Magnolia vinner markanvisning i Stockholm

Magnolia Bostad har tilldelats markanvisning i flera Stockholmsområden. De har tilldelats mark för utveckling av nya bostäder i Skärholmsdalen, Skarpnäcks gård och Årstaberg.

Markanvisningen i Skärholmen omfattar cirka 9 000 kvadratmeter mark där bolaget planerar att utveckla cirka 85 bostäder. Anvisningen i Skarpnäck omfattar cirka 4 500 kvadratmeter mark där bolaget avser utveckla cirka 50 bostäder. I Årstaberg omfattar deras två markanvisningar cirka 22 000 kvadratmeter mark och fastighetsbolaget hoppas att det ska resultera i 220 nya bostäder.

[ Annons ]

– Detta är våra första markanvisningar från Stockholms stad och ett kvitto på att Magnolia Bostads förtroende som samhällsutvecklare växer. Vi utvecklar bostäder i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter med allra högsta ambitionsnivå vad gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nu ser vi fram emot att tillsammans med staden och övriga aktörer tillföra nya idéer och utveckla Skärholmen, Skarpnäck och Årstaberg, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

Samtliga avtal är villkorade av att markanvisningarna godkänns av exploateringsnämnden i november 2017. Detaljplanearbete påbörjas under 2018 för projekten i Skarpnäck och Årstaberg, medans Skärholmsdalen förväntas vinna laga kraft under 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]