Publicerat 23 april, 2021

Magnolia Bostad vänder till förlust i första kvartalet

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad redovisar minskande nettoresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 407 miljoner kronor (446).
Rörelseresultatet uppgick till -25 miljoner kronor (88), varav 20 miljoner kronor (-5) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Resultatet före skatt var -67 miljoner kronor (48).

Resultatet efter skatt blev -72 miljoner kronor (47).

Resultat per aktie hamnade på -1,72 kronor (1,08).

- Vi fortsätter att förädla vår byggrättsportfölj som under kvartalet har vuxit ytterligare och idag består av drygt 23 900 boenden främst belägna i landets storstadsregioner. Ungefär en fjärdedel av portföljen har lagakraftvunnen detaljplan och vi ser ett fortsatt stort intresse för de boende vi utvecklar, skriver bolaget.

Magnolia Bostad, MkrQ1-2021Q1-2020
Resultat före skatt-6748
Nettoresultat-7247
Resultat per aktie, kronor-1,721,08

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]