Publicerat 27 augusti, 2020

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av mark i Haninge kommun

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Handen, Haninge kommun. Bolaget planerar på fastigheterna utveckling av 345 bostäder samt lokaler om totalt 21 000 kvadratmeter bruttoarea. Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare är WBME Holding i Varberg, ett samägt bolag mellan Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad. Detaljplanen för området vann laga kraft 2017. Förvärvet avser tre projektbolag med vilka Haninge kommun har tecknat marköverlåtelseavtal avseende fastigheterna Haninge Söderbymalm 3:541, 3:542 och 3:543. Marköverlåtelseavtalen är villkorade av tidpunkt för bygglov och startbesked.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]