[ Annons ]

Foto: Magnolia Bostad.
Publicerat 23 oktober, 2020

Magnolia Bostad startar arkitekt-team

Magnolia Bostad startar ett eget team med arkitekter. Tanken är att lyfta mjukare värden som inte låter sig mätas i siffror. 

Expertisen i teamet finns enligt Magnolia Bostad inom bostads- och stadsplanering, samt på effektiva planlösningar med god tillgänglighet och ytekonomi. Teamets fokus ska ligga på att skapa trygga boendemiljöer med människan i centrum. Tanken är att arkitekterna ska komplettera befintliga samarbeten med externa arkitekter, i både tidiga och sena skeden. Teamet ska även fungera som stöd till våra projektutvecklare och affärsutvecklare.

– Med det nya arkitektteamet breddar Magnolia Bostad kompetensen inom företaget. Som samhällsutvecklare är det viktigt för oss att vara en partner som förstår kommunernas utmaningar och tar ett helhetsgrepp om nya stadsdelar,” säger Hugo Löfgren, chefsarkitekt på Magnolia Bostad i ett uttalande.

[ Annons ]

Magnolia Bostads projektvolym innehåller närmare 9 400 bostäder i produktion och över 20 300 byggrätter i projektportföljen.

– För oss är det viktigt att välja material och byggsystem ur ett hållbarhetsperspektiv med sunda materialval och låg energiförbrukning, Vi bygger miljöcertifierade bostäder och trygga stadsdelar som passar en bred grupp av människor, säger Hugo Löfgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]