Publicerat 24 februari, 2021

Magnolia Bostad sätter nya mål och utdelningspolicy

Styrelsen i bostadsutvecklaren Magnolia Bostad har antagit nya mål och en ny utdelningspolicy. Översynen av målen har skett mot bakgrund av bolagets satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Som verksamhetsmål ska Magnolia Bostad innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Det avser både eget ägande och bolagets ägarandel i joint venture-bolag.

Magnolia Bostad ska vidare produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.

När det gäller finansiellt mål ska soliditeten uppgå till minst 30 procent och utdelningspolicyn är att aktieutdelningen långsiktigt ska motsvara upp till 30 procent av resultatet. De närmaste åren blir det dock ingen eller låg utdelning då bolaget ska prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]