Publicerat 25 augusti, 2020

Magnolia Bostad säljer teckningsoptioner till sin tillträdande vd

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad avyttrar 30 000 teckningsoptioner till Johan Tengelin som tillträder som ny vd senast i december. Priset är 5,06 kronor per teckningsoption, enligt ett pressmeddelande.

Teckningsoptionerna ägs genom dotterbolaget Magnolia Utveckling och emitterades under 2019 för att erbjudas till såväl befintliga som kommande anställda.

Vid årsstämman 2019 gavs totalt 200 000 teckningsoptioner ut, varav 170 000 redan har avyttrats till anställda. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till ett lösenpris om 84 kronor och löptiden är till 26 april 2024.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]