Publicerat 13 november, 2020

Magnolia Bostad säljer 180 bostäder i Göteborg till Heimstaden

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad säljer 180 hyresbostäder i den nybyggda stadsdelen Nya Hovås i Göteborg till Heimstaden Bostad. Projektet omfattar 11 060 kvadratmeter bruttoarea för bostäder samt 2 500 kvadratmeter bruttoarea för handel och garage. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 450 miljoner kronor.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheten Hovås 451:67. Projektet ingår i ramavtalet med Heimstaden som tecknades i juni 2018, har lagakraftvunnen detaljplan och totalentreprenad är tecknad med Consto. Byggnation beräknas påbörjas under första kvartalet 2021 och inflyttning är beräknad första kvartalet 2023.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]