Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning om cirka 4650 kvadratmeter i Motala. Bolagets förhoppning är att kunna upprätta 54 nya vårdboendelägenheter på området.
Publicerat 23 november, 2017

Magnolia Bostad planerar utveckling av nytt vårdboende

Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning om cirka 4650 kvadratmeter i Motala. Bolagets förhoppning är att kunna upprätta 54 nya vårdboendelägenheter på området.

Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad, har tilldelats en markanvisning av kommunstyrelsen i Motala. Anvisningen avser fastigheten Mossenskolan 3 vid området Mossen och omfattar cirka 4650 kvadratmeter mark, där företaget planerar 54 nya lägenheter åt vårdboende.

[ Annons ]

Motala har ett skriande behov av nya äldreboendeplatser. En tomt i området Mossen avsattes för detta av kommunstyrelsen i mars 2017. Svenska vårdfastigheter vann anvisningen, har en beviljad detaljplan och planerad inflytt till 2019. Byggnaden ska uppföras i nivå med Miljöbyggnad Silver, en miljöcertifierad standard för att säkerställa att byggnader byggs hållbart och med goda inom- och utomhusmiljöer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]