Magnolia Bostad avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North, med sikte på att handel i aktien inleds i juni 2015.
Publicerat 6 maj, 2015

Magnolia Bostad på väg mot börsen

Magnolia Bostad avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North, med sikte på att handel i aktien inleds i juni 2015.

Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter och bostadsrätter i attraktiva lägen, främst i Sveriges storstadsregioner. Projektportföljen omfattar i dag cirka 5 000 bostäder fördelat på cirka 25 projekt. Majoriteten av projekten kommer att byggstartas relativt jämt fördelat under de kommande tre åren.

[ Annons ]

Noteringen genomförs i syfte att ge bolaget den finansiella styrka som krävs för att låta projektportföljen fortsätta att växa under de kommande åren.

Nuvarande huvudägare, inklusive den största aktieägaren Holmström Fastigheter AB, kommer även efter noteringen att inneha en signifikant ägarandel i Magnolia Bostad och kommer därmed fortsätta att aktivt bidra till bolagets framtida utveckling.

– Sedan vi grundade Magnolia Bostad 2009 har bolaget snabbt utvecklats till att bli en aktör att räkna med på den svenska bostadsutvecklingsmarknaden. Noteringen är ett naturligt nästa steg i Magnolia Bostads utveckling och jag ser den som ett kvitto på att Magnolia Bostad har en viktig roll att fylla, inte minst som en betydelsefull utvecklare av hyresbostäder i Sverige, säger Fredrik Holmström, styrelseordförande för Magnolia Bostad.

– Vi har de senaste åren byggt upp en projektportfölj som nu börjar generera goda vinster åt bolaget, säger Fredrik Lidjan, VD för Magnolia Bostad. Den kvalitetsstämpel som en notering innebär kommer att ge bolaget ökad trovärdighet hos viktiga intressenter, som kommuner, kreditinstitut och potentiella framtida medarbetare. Den ger oss även de finansiella muskler som krävs för fortsatt tillväxt och möjligheten att väsentligt utöka projektportföljen.

Erbjudandet i samband med noteringen kommer att bestå av en kombinerad nyemission av aktier samt försäljning av befintliga aktier från Huvudaktieägaren. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner för erbjudandet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]