Publicerat 24 februari, 2021

Magnolia Bostad ökar omsättning och vinst fjärde kvartalet

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad ökade såväl omsättningen som vinsten i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 14,2 procent till 572 miljoner kronor (501).

Rörelseresultatet blev 278 miljoner kronor (34), med en rörelsemarginal på 48,6 procent (6,8). Av detta avser 239 miljoner kronor (-4) värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Resultatet före skatt var 227 miljoner kronor (-9).

Resultatet efter skatt blev 202 miljoner kronor (10) och resultatet per aktie hamnade på 5,50 kronor (0,13).

linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

"2020 var ett framgångsrikt år för Magnolia Bostad. Trots den pågående pandemin kunde vi leverera vårt bästa helårsresultat någonsin, expandera byggrättsportföljen och öka antalet produktionsstarter samtidigt som vi minskade nettoskuldsättningen. Genom vår lokalt förankrade
affärs- och projektutvecklingsorganisation samt våra drygt 22 700 byggrätter ser vi framför oss
fortsatt lönsam tillväxt i enlighet med de nya mål som styrelsen för Magnolia Bostad har fastställt", skiver vd Johan Tengelin i rapporten.

Magnolia Bostad, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning57250114,2%
Rörelseresultat27834717,6%
Rörelsemarginal48,6%6,8%
Resultat före skatt227-9
Nettoresultat202101 920,0%
Resultat per aktie, kronor5,500,134 130,8%
Utdelning per aktie, kronor0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]