Slättö har tecknat ramavtal med Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 miljarder kronor. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen.
Publicerat 28 november, 2016

Magnolia Bostad och Slättö sluter ramavtal

Slättö har tecknat ramavtal med Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 miljarder kronor. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen.

Avtalet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 mdkr. En summa vilken successivt kan komma att öka till 14 mdkr. Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras.

[ Annons ]

Projektportföljen omfattar 13 projekt om 450 000 kvm vilket motsvarar cirka 7 000 lägenheter. Samarbetet baseras på byggnation av hyresrätter, men både Magnolia Bostad och Slättö har en gemensam intention att cirka 25 procent av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt.

– Slättö avser att långsiktigt äga och förvalta portföljen. Bostäder inom portföljen utvecklas i enlighet med Slättös hållbarhetsprogram och ambitiösa tekniska standard, vilket bland annat innebär krav för Miljöbyggnad Silver. Ramavtalet med Magnolia Bostad passar väl in i vår strategi för fortsatt utveckling och tillväxt, säger Johan Karlsson, verkställande direktör, Slättö.

Drygt hälften av projekten finns redan i Magnolia Bostads existerande portfölj och resterande är ej ännu förvärvade potentiella byggrätter. Magnolia Bostad ska även se till att samtliga projekt uppförs som nyckelfärdiga flerbostadshus avsedda för att bli bostäder.

– Avtalet gynnar vår fortsatta expansion och förstärker vår position som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Slättö och ser framemot en fördjupad relation, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör, Magnolia Bostad.

Ramavtalet sträcker sig till den 31 mars 2020 med möjlighet till förlängning och är villkorat av att Slättö erhåller erforderlig finansiering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]